Regionale arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid

EmployeeMobility is een coöperatie van experts op het gebied van arbeidsmobiliteit. Wij zijn er van overtuigd dat de kansen voor flexibilisering en duurzame inzetbaarheid vooral gecreëerd kunnen worden in een open regionale arbeidsmarkt. Wij willen werknemers, werkgevers en de lokale overheden in staat stellen om in deze markt optimaal te presteren.

Werkgevers

EmployeeMobility helpt werkgevers bij het aantrekken van werknemers, bij het inrichten van een flexibele schil en bij het realiseren van interne en externe mobiliteit.

Werknemers

EmployeeMobility ondersteunt werknemers, zelfstandigen, werkzoekenden en arbeidsgehandicapten bij het zoeken naar en voorbereiden op een nieuwe werkomgeving.

Lokale overheid / UWV

EmployeeMobility ondersteunt lokale overheden en het UWV bij het vinden van werk voor werkzoekenden, inclusief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.