Regionale arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid

EmployeeMobility is een coöperatie van experts met een gezamenlijke ambitie: Arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid in Nederland verder vormgeven. Omdat we erin geloven dat de arbeidsmarkt fundamenteel aan het veranderen is en het voor werkgevers, werknemers én de overheid essentieel is om hierop in te spelen. We willen een bijdrage leveren aan het vergroten van de transparantie op de arbeidsmarkt, zodat werkgevers en werknemers eenvoudig inzicht kunnen krijgen in de ontwikkelingen, elkaar snel kunnen vinden en verbinden. We ondersteunen hen bij het identificeren van kansen en wensen, om hier vervolgens samen op in te spelen.

Werkgevers

EmployeeMobility helpt werkgevers bij het aantrekken van werknemers, bij het inrichten van een flexibele schil en bij het realiseren van interne en externe mobiliteit.

Werknemers

EmployeeMobility ondersteunt werknemers, zelfstandigen, werkzoekenden en arbeidsgehandicapten bij het zoeken naar en voorbereiden op een nieuwe werkomgeving.

Lokale overheid / UWV

EmployeeMobility ondersteunt lokale overheden en het UWV bij het vinden van werk voor werkzoekenden, inclusief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.